Fade akustikputs – ett exklusivt akustikputstak i särklass

 

Vi startade i Sverige 2004 och har utvecklat akustikputs sedan dess. Med mer än 10 års erfarenhet, är vi övertygande om, att vi kan ge dig det akustiktak du vill ha.
Allt våra produkter är framställt utav naturliga råvaror och är där för lätta att reparera. Det ända du behöver är en bit sandpapper och en stadig hand.

Akustik

Ett FADE akustiktak är endast 23mm tjockt, men ger en god akustik.

Direkt monterat: absorptions klass B
Nedpendlat: absorptions klass A

Montering

Ett fade® akustiktak kan monteras på alla ytor samt kök och badrum. Det finns ingen yta där inte taket kan monteras.

Både lutande,välvda och vägg ytor. Det är bara fantasin som sätter gränser!

fade® akustikputs system monteras antingen direkt på existerande tak eller på ett nedpendlat system med bärverk.

Rengöring & reparation

Ett fade® akustiktak innehåller inget syntetiskt. fade® akustikputs är inte statiskt laddad, och drar därför i sig själv inte åt smuts partiklar från luften.

Den putsad ytan rengöres med mjuk borste, större skador kan slipas och putsas om utan någon större färgskillnad.

Materialer

Vi använder bara naturliga råvaror i fade® akustikputs. Det ger dels bättre akustik och finish, men också ett gott samvete.

Begränsning av Co-utsläpp

FADE är som leverantör av akustikputs tak en produktions- och distributions verksamhet, som utsläpper Co2. Vi arbetar aktivt för att minska vårt Co2 fotspår mesta möjligt.

1 m2 fade akustiktak = 1 träd

Utöver att aktivt tänka på Co2 vänlighet i vårat val av materialer och produktion, har vi valt att ingå ett träplanteringssamarbete Trees for the Future.

Fade Acoustic Ceilings take me to fadeceilings.com ×