albus

Slät akustikputs
FADE® akustikputs av varianten Albus kan installeras med fördel på tak och ytor som ska vara extra släta.
Detta akustiktak utan synliga skarvar, erbjuder ett mer flexibelt och diskret alternativ mot de traditionella akustik lösningar

En slät och finkorning akustikputs i standard kulören – Pure White.

 • Ljusreflektion
  79%
 • Standard kulör
  Närmaste NCS kulör: S 0500-N
 • Val av kulör
  Akustikputsen kan infärgas i de flesta förekommande RAL eller NCS kulörer
 • Brand test
  Klass A Brandsäkerhet enligt ISO EN 13501 2007: A21do
 • Kemisk test
  Enligt the Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials som definierad av Finnish Emission Classification of Building Materials: VOC: 0,014 mg/m²h / Formaldehyde: 0,0044 mg/m²h
 • Mögel & mikroorganismer
  Ingen växt vid 70%RH
 • Underhåll, rengöring & reparation
  Systemet kräver inget löpande underhåll. Ytan kan rengöras med mjuk borste och dammsugning, Ytan tåler endast att rengöras med torra verktyg, ej vatten. Skador eller hål lagas lättas med påföring av ny puts enligt applicerings metod, eller för hand, direkt på den skadade ytan.
 • Tjocklek på mineralullsabsorbent
  15mm / 20mm / 25mm / 40mm.
1 Direkt montering

En absorbent av mineralull monteras direkt mot befintligt underlag med godkända specialbeslag eller lim och appliverar med två lager akustikputs.

2 Direkt på nedpendlat system

En absorbent av mineralull monteras direkt på nedpendlat stålsystem, 400mm c/c, med godkända specialbeslag och appliceras med två lager akustikputs.

3 Akustikputs utan absorbent

Akustikputsen sprutas direkt på en yta av gipsskiva eller betong til en total tjocklek av 3 mm.

Lämpliga underlag för montering av absorbent:

Standard gipsskiva, fibergips, standard nedpendlat stålsystem 400 mm c/c, betong, målade ytor, bärverk av trä eller stål 400 mm c/c.

 • Beskrivning Version Dokument typ Download
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" 10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid"
  *Wall termination detail
  10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid"
  *Light integration with trim detail
  10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid"
  *Trimless light integration detail
  10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" *Ventilation integration 10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" *Access hatch integration 10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" *Transition - fade®Acoustic, plasterboard 10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" *External corner 10/2017 DOWNLOAD
 • TYPE E - Suspended installation, "direct to grid" *Internal corner 10/2017 DOWNLOAD
OFFERT
Fade Acoustic Ceilings take me to fadeceilings.com ×