Standard colour
MORE COLOURS AVAILABLE

Extra slät akustikputs

FADE® akustikputs av varianten PLUS+ kan installeras med fördel på tak och ytor som ska vara extra släta. Detta akustiktak utan synliga skarvar, erbjuder ett mer flexibelt och diskret alternativ mot de traditionella akustik lösningar.

Akustikputsen kommer helt slät och finkorning i standarfärgen Super White.

 • Ljusreflektion
  83,0%
 • Standard kulör
  Närmaste NCS kulör: S 0300-N
 • Val av kulör
  Akustikputsen kan infärgas i de flesta förekommande RAL eller NCS kulörer
 • Brand test
  Klass A Brandsäkerhet enligt ISO EN 13501 2007: A21do
 • Kemisk test
  Enligt the Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials som definierad av Finnish Emission Classification of Building Materials: VOC: 0,014 mg/m²h / Formaldehyde: 0,0044 mg/m²h

 

 • Mögel & mikroorganismer
  Ingen växt vid 70%RH
 • Fukt test
  Inga synliga förändringar vid 40°C/95%RH og 40°C/100%RH
 • UV-Exponering
  Inga synliga förändringar vid UV-Exponering i 1000 timmar
 • Underhåll, rengöring & reparation
  Systemet kräver inget löpande underhåll. Ytan kan rengöras med mjuk borste och dammsugning, Ytan tåler endast att rengöras med torra verktyg, ej vatten. Skador eller hål lagas lättas med påföring av ny puts enligt applicerings metod, eller för hand, direkt på den skadade ytan.
 • Tjocklek på mineralullsabsorbent
  15mm / 20mm / 25mm / 40mm.
1 Direkt montering

En absorbent av mineralull monteras direkt mot befintligt underlag med godkända specialbeslag eller lim och appliverar med två lager akustikputs.

2 Direkt på nedpendlat system

En absorbent av mineralull monteras direkt på nedpendlat stålsystem, 400mm c/c, med godkända specialbeslag och appliceras med två lager akustikputs.

3 Akustikputs utan absorbent

Akustikputsen sprutas direkt på en yta av gipsskiva eller betong til en total tjocklek av 3 mm.

Lämpliga underlag för montering av absorbent:

Standard gipsskiva, fibergips, standard nedpendlat stålsystem 400 mm c/c, betong, målade ytor, bärverk av trä eller stål 400 mm c/c.

 • Beskrivning Version Dokument typ Download
 • NEDPENDLAT - Direkt på stålsystem
  02/2017 pdf DOWNLOAD
 • NEDPENDLAT - Underlag av gips 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DIREKT FIT - Underlag av trä 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DIREKT FIT - Underlag av betong 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DIREKT FIT - Underlag av gips 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DETALJ - Nedpendlat mod väg 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DETALJ - Tak til nock 02/2017 pdf DOWNLOAD
 • DETALJ - Böjt 02/2017 pdf DOWNLOAD
OFFERT
Fade Acoustic Ceilings take me to fadeceilings.com ×